Amkoworld: จัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง อุปกรณ์โรงงาน สินค้าอุตสาหกรรม สินค้านำเข้าอื่นๆ

Tel: 080-801-3666/ Fax: 02-746-2589/ Email: amkoworld@gmail.com

ประแจ สินค้าประเภทประแจ


สินค้าประแจของ Amko World

 

สินค้า: ประแจจับแป๊ป 2 ขา ของ BAHCO / LACROC
รายละเอียด: ประแจจับแป๊ป 2 ขา ของ “BAHCO และ ของ LACROC” มีทุกขนาดที่ต้องการ

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 รายละเอียดประแจจับแป๊บ 2 ขา Bacho

Brand ขนาด 1″ 1 1/2″ 2″ 3″ 4″
(320 x 45) (430 x 62) (580 x 76) (685 x 103) (760 x 130)
BAHCO รหัสสินค้า 141 142 143 144 147
ราคา / อัน สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
BAHCO รหัสสินค้า 175-1 175-1.1/2 175-2 175-3 175-4
(DOW) ราคา / อัน สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
เฉพาะขนาด 4″ จับได้ตั้งแต่   Φ 4″ – 6.3/8″

 

 รายละเอียดประแจจับแป๊บ 2 ขา ของ Lacroc

Pipes up to Capacity ราคา/อัน
1″ 40 mm. สอบถาม
1.1/2″ 58 mm. สอบถาม
2″ 73 mm. สอบถาม
3″ 104 mm. สอบถาม
4″ 125 mm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สินค้า: ประแจเลื่อน “BAHCO” (Sweden & DOWIDAT)
รายละเอียด: ประแจเลื่อน “BAHCO” (Sweden & DOWIDAT) มีทุกขนาดที่ต้องการ

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 15″ 18″ 24″ 30″
(320 x 45) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62) (685 x 103) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62)
8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075 8076 8077
สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: อะไหล่ประแจเลื่อน “BAHCO”
รายละเอียด: อะไหล่ประแจเลื่อน “BAHCO” มีทั้งเฉพาะปาก และตัวหนอนแกน ทุกขนาดที่ต้องการ

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 รายละเอียดอะไหล่ประแจเลื่อน Bacho

ขนาด 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 15″ 18″ 24″ 30″
(320 x 45) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62) (685 x 103) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62) (430 x 62)
รหัสสินค้า 8069-2 8070-2 8071-2 8072-2 8073-2 8074-2 8075-2 86-2 87-2
ราคา / อัน เฉพาะปาก สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
รหัสสินค้า 8069-95 8070-95 8071-95 8072-95 8073-95 8074-95 8075-95 86-95 87-95
ราคา / อัน ตัวหนอนแกน สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สินค้า: ประแจแหวนข้างปากตาย “ASAHI”
รายละเอียด: ประแจแหวนข้างปากตาย “ASAHI” มีทุกขนาดที่ต้องการ ทั้งแบบมิลลิเมตรและแบบหุน

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

รายละเอียดสินค้า ประแจแหวนข้างปากตาย Asahi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สินค้า: แหวนข้างปากตาย – บ๊อกชุด “ASAHI”

รายละเอียด: แหวนข้างปากตาย – บ๊อกชุด “ASAHI” มีทุกขนาดที่ต้องการ ตั้งแต่  ชุด 6 ตัว จนถึง 26 ตัว ทั้งแบบมิลลิเมตรและแบบหุน

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

รายละเอียดสินค้า ชุดประแจแหวนข้างปากตาย Asahi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สินค้า: บ๊อกชุด “ASAHI”
รายละเอียด: บ๊อกชุด “ASAHI” มีทุกขนาดที่ต้องการ  ทั้งแบบมิลลิเมตรและแบบหุน

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

 

รายละเอียดสินค้าบ๊อกชุด Asahi ที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


สินค้า: ประแจขันปอนด์ KS Tools จากเยอรมัน
รายละเอียด:
ประแจขันปอนด์ KS Tools จากเยอรมัน ตั้งค่าแรงขันอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรง

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 รายละเอียดประแจขันปอนด์ KS Tools

 

รหัสสินค้า ยี่ห้อ SQ ชนิด ยาว การตั้งค่าแรงขัน ราคา/ชุด
(เมตร) ( Torque Set ) (บาท)
516.1105 KS Tools 1/2″ DR. อัตโนมัติ แบบตั้งค่าแรงขัน ได้ง่าย
และรวดเร็ว
535 mm 40 – 210 N
(20 – 151 ft-lb)
สอบถาม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: ประแจจับแป๊บขาเดี่ยว ของ Record
รายละเอียด:
ประแจจับแป๊บขาเดี่ยว ของ Record มีหลายขนาด ทั้งแบบงานธรรมดา และงานหนัก

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

รายละเอียดสินค้าประแจจับแป๊บขาเดียว Record ที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: ประแจจับแป๊บโซ่ ของ Record
รายละเอียด: ประแจจับแป๊บโซ่ ของ Record มีหลากหลายขนาดจับ

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

รายละเอียดสินค้าประแจจับแป๊บโซ่ Record

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.