Amkoworld: จัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง อุปกรณ์โรงงาน สินค้าอุตสาหกรรม สินค้านำเข้าอื่นๆ

Tel: 080-801-3666/ Fax: 02-746-2589/ Email: amkoworld@gmail.com

เครื่องทำความสะอาดท่อ

สินค้าประเภทเครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) ของ Amko World

 

สินค้า: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือหมุนของ REX
รายละเอียด: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือหมุนของ REX สายเคเบิล 2 หุน (1/4″) เหมาะกับท่อ 1-2 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าเครื่องล้างท่อที่นี่

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือและมอเตอร์หมุนของ REX
รายละเอียด: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือและมอเตอร์หมุนของ REX สายเคเบิล 2.5 หุน (5/16″) เหมาะกับท่อ 1-2 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าเครื่องล้างท่อที่นี่

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มอเตอร์ 220V ของ REX
รายละเอียด: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มอเตอร์หมุนของ REX สายเคเบิล 3 หุน (3/8″) เหมาะกับท่อ 2-3 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าเครื่องล้างท่อที่นี่

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้แบตเตอรี่ของ REX
รายละเอียด: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้แบตเตอรี่ของ REX สายเคเบิล 2.5 หุน (5/16″) หุน เหมาะกับท่อ 1-2 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าเครื่องล้างท่อที่นี่

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือหมุนเป็นด้ามจับของ REX
รายละเอียด: เครื่องทำความสะอาดท่อ (Drain Cleaner) แบบใช้มือหมุนเป็นด้ามจับของ REX สายเคเบิล 3.1/2หุน (7/16″) หุน เหมาะกับอ่างล้างหน้าและโถส้วมที่อุดตัน

รายละเอียดสินค้าเครื่องล้างท่อที่นี่

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สินค้า: ปั๊มเทสต์ท่อ (Pipe Line Tester) แบบไฟฟ้า ของ Asada
รายละเอียด: ปั๊มเทสต์ท่อ (Pipe Line Tester) แบบไฟฟ้า ของ Asada รหัส EP40 มีสายดูดยาว 2 เมตร และปืนฉีดน้ำ ความแรง 3 ลิตร/นาที น้ำหนัก 9 กก.

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

สินค้า: ปั๊มเทสต์ท่อ (Pipe Line Tester) แบบมือโยก ของ Asada
รายละเอียด: ปั๊มเทสต์ท่อ (Pipe Line Tester) แบบมือโยก ของ Asada รหัส TP50 ความแรง 16 มิลลิลิตร/การโยกหนึ่งครั้ง น้ำหนัก 3.3 กก.

ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

, , ,

Comments are currently closed.