Amkoworld: จัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง อุปกรณ์โรงงาน สินค้าอุตสาหกรรม สินค้านำเข้าอื่นๆ

Tel: 080-801-3666/ Fax: 02-746-2589/ Email: amkoworld@gmail.com

แม่เหล็ก

แม่เหล็กรูปตัวยูเหลี่ยม: สินค้าแม่เหล็กรูปตัวยูเหลี่ยม Eclipse จาก Amko World

รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กรูปตัวยูเหลี่ยม Eclipse จาก Amko World สินค้า: แม่เหล็กรูปตัว U เหลี่ยม (Power Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กรูปตัว U เหลี่ยม (Power Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่   รหัสสินค้า mm mm mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) 814 57 35 44.5 27.8 2×7.9 0.37 1 23.5 สอบถาม 815 70 41.3 57.2 34.1 2×7.9 0.71 1 37 […]

แม่เหล็กรูปตัวยู: สินค้าแม่เหล็กรูปตัวยู จาก Eclipse ของ Amko World

รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กรูปตัว U ของ Eclipse จาก Amko World สินค้า: แม่เหล็กรูปตัว U (Power Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กรูปตัว U (Power Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) 811 30 20 20 15 4 0.06 5 4.5 สอบถาม 812 40 25 25 20 5 0.12 […]

, ,

แม่เหล็กรูปเกือกม้า: สินค้าแม่เหล็กรูปเกือกม้า Eclipse จาก Amko World

รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กรูปเกือกม้า Eclipse จาก Amko World สินค้า: แม่เหล็กรูปเกือกม้า (Pocket Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กรูปเกือกม้า (Pocket Magnets) มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) E802 22.2 25.4 7.9 6.4 0.03 10 2.4 สอบถาม E803 27 35 15.9 7.9 0.09 10 4 สอบถาม    

, ,

แม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมตัน: สินค้าแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมตัน Eclilpse ของ Amko World

รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กทรงสี่เหลื่ยมตัน จาก Amko World   สินค้า: แม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมตัน (Rectangular Bar Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมตัน (Rectangular Bar Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm mm นน./คู่(Kg) คู่ / ราคา / คู่ แพ็ก E842 50 15 10 0.15 5 สอบถาม E843 75 15 10 0.21 5 สอบถาม E844 20 10 5 0.08 5 สอบถาม E845 40 […]

, ,

แม่เหล็กทรงกลมตัน: สินค้าแม่เหล็กทรงกลมตัน Eclipse ของ Amko World

  รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กทรงกลมตัน ของ Amko World     สินค้า: แม่เหล็กทรงกลมตัน (Shallow Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกลมตัน (Shallow Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) 826 19.2 7.75 3.7,6.7 0.013 10 3.4 สอบถาม 827 28.6 8.7 4.8,8.6 0.036 10 5 สอบถาม 828 38.1 10.6 […]

, ,

แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา: สินค้าประเภทแม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา Eclipseจาก Amko World

สินค้าประเภทแม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา จาก Amko World สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา (Button Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา (Button Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) E821 4 9.5 4,7.2 4.5 0.006 10 0.7 สอบถาม E822 19.1 12.7 5.6,8.7 4.8 0.02 10 1.9 สอบถาม […]

แม่เหล็กทรงกระบอกตัน: สินค้าแม่เหล็กทรงกระบอกตัน Eclipse ของ Amko World

สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกตัน (Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกตัน (Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่   รหัสสินค้า mm mm mm นน. ชิ้น / แรงดึง ราคา/อัน (Kg) แพ็ก (Kg) 829 9.5 15.1 US Standard 0.005 10 1 สอบถาม 830 12.7 15.9 0.015 10 2 สอบถาม 831 17.5 16 0.023 10 2.75 สอบถาม 832 20.5 19 0.04 […]

, ,

แม่เหล็กทรงกระบอกกลม: สินค้าแม่เหล็กทรงกระบอกกลม Eclipse จาก Amko World

รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กทรงกระบอกกลม Eclipse จาก Amko World สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกกลม (Cylindrical Bar Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกกลม (Cylindrical Bar Magnets) มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่ รหัสสินค้า mm mm นน./คู่(Kg) คู่ / ราคา / คู่ แพ็ก E805 20 6 0.02 5 สอบถาม E806 25 8 0.04 5 สอบถาม E807 30 10 0.04 5 สอบถาม

, , ,

แม่เหล็ก สินค้าประเภทแม่เหล็ก

สินค้าประเภท แม่เหล็กของ Amko World สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกกลม (Cylindrical Bar Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกกลม (Cylindrical Bar Magnets) มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่  รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กทรงกระบอกกลม Eclipse ที่นี่ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกตัน (Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกตัน (Pot Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ มีทุกขนาดและความยาวตามต้องการ ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่   รายละเอียดสินค้าแม่เหล็กทรงกระบอกตัน Eclipse ที่นี่ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ สินค้า: แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา (Button Magnets) ของ Eclipse จากประเทศอังกฤษ รายละเอียด: แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา (Button Magnets) ของ […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,